cz | en | de | ru
jazykova agenturajazykova agentura

Kurzy pro veřejnost

Jazyková agentura Interpret / Naše služby / Kurzy pro veřejnost

INTENZIVNÍ JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
Angličtina, Němčina, Ruština, Francouzština

 • Individuální přístup - maximálně 6 studentů v jednom kurzu
 • Výuka ve vlastních učebnách v centru města
 • Cena pouze 125,- Kč za hodinu kurzu (60 minut)
Kurz Rozsah
(týdně/celkem)
Úroveň* Dny výuky Cena za kurz
Intenzivní jazykový kurz 5x4 hod. týdně
5 dnů (20 hod.)
Z - P Po - Pá
dopoledne, odpoledne
2 500,- Kč
Intenzivní víkendový kurz 4x5 hod. So + Ne
2 víkendy (20 hod.)
Z - P So + Ne
8:00 - 14:00 (včetně přestávky)
2 500,- Kč

* Z - začátečník, P - pokročilý
ODESLAT NEZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU

DLOUHODOBÉ JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST
Angličtina, Němčina, Ruština, Francouzština

 • Individuální přístup - maximálně 6 studentů v jednom kurzu
 • Výuka ve vlastních učebnách v centru města
 • Cena již od 125,- Kč za hodinu kurzu (60 minut)
Kurz Rozsah
(týdně/celkem)
Úroveň* Dny výuky Cena za kurz
Trimestrální kurz (3měsíční) 1x1 hod. týdně
3 měsíce (12 hod.)
Z - P Po - Pá
15:00 - 16:00 nebo 16:00 - 17:00
1 500,- Kč
Roční kurz 1x1 hod. týdně
10 měsíců (40 hod.)
Z - P So + Ne
15:00 - 16:00 nebo 16:00 - 17:00
6 000,- Kč
Individuální kurz dle dohody Z - P dle dohody 320,- Kč/hod

* Z - začátečník, P - pokročilý
ODESLAT NEZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU

Cíle výuky

 • rozvoj 4 základních jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech)
 • prohlubování schopnosti domluvit se v běžných situacích
 • odbourání nejistoty v komunikaci
 • posílení sebedůvěry vedoucí k úspěšné komunikaci
 • intenzivní kurzy zaměřeny na zdokonalení v cizím jazyce ve velmi krátkém čase

Charakteristika jazykových kurzů

 • kurz zaměřen na obecnou problématiku a jevy každodenního života
 • důraz kladen na kvalitu a efektivitu
 • rozřazení do skupin na základě vstupních testů
 • maximální počet účastníků ve skupině - 6 osob
 • interaktivní metody výuky (hra, komunikace, vlastní zážitky apod.)
 • výuka probíhá ve vlastních učebnách v centru města Ústí nad Labem

Lektoři

 • zkušení a kvalifikovaní lektoři (vzdělaní v oblasti pedagogiky, metodiky apod.)
 • přizpůsobiví potřebám a očekáváním celé skupiny

Učebnice, studijní materiály

 • výběr studijních materiálů po dohodě s lektorem

Závěrečné hodnocení - výstupy

 • certifikát - na příslušné úrovni (na základě získaných znalostí)
 • možnost dalšího sebevzdělávání - náměty, doporučení, intenzivní kurzy, výjezdní víkendový kurz, intenzivní kurzy k získání mezinárodních zkoušek (PET, FCE,..) apod.

PŘEKLADY

Zajišťujeme překlady textů, www prezentací a korektury rodilým mluvčím v několika jazycích.

TLUMOČENÍ

Zajišťujeme tlumočnické služby na území ČR i v zahraničí .

Copyright © 1994 - 2009 Jazyková Agentura Interpret. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil: Vítězslav Němec Vitecwebdesign.net - webesign, tvorba www